1.   مدرک زبان آیلتس 6.5 یا تافل 90 

 

2.      ترجمه رسمی مدرک لیسانس داراری مهر وزارت امورخارجه و دادگستری

 

3.      ترجمه رسمی مدرک لیسانس داراری مهر وزارت امورخارجه و دادگستری

 

4.      اصل مدرک دانشنامه لیسانس

 

5.      اصل ریزنمرات  لیسانس

 

اگر شما دارای مدرک دوره کارشناسی ناپیوشته میباشد باید مطابق بالا ترجمه رسمی  و اصل مدارک و ریز نمرات دوره کاردانی خود را به مدارک بالا اضافه نمایید.

 

6.      ترجمه رسمی مدرک فوق دیپلم داراری مهر وزارت امورخارجه و دادگستری

 

7.      ترجمه رسمی مدرک فوق دیپلم داراری مهر وزارت امورخارجه و دادگستری

 

8.      اصل مدرک دانشنامه فوق دیپلم 

 

9.      اصل ریزنمرات  فوق دیپلم