1. مدرک زبان آیلتس 6.5 یا تافل 90

2.      ترجمه رسمی مدرک دیپلم  داراری مهر وزارت امورخارجه و دادگستری

 

3.      ترجمه ریزنمرات سه سال دبیرستان  داراری مهر وزارت امورخارجه و دادگستری

 

4.      اصل فارسی مدرک دیپلم 

 

5.      اصل فارسی ریزنمرات سه سال دبیرستان